Koło Polonistów UAM

Kwiecień 19, 2009

Prowincje – problemy nie tylko literackie

Filed under: Uncategorized — kolopolonistowuam @ 9:56 pm

Koło Polonistów ma zaszczyt zaprosić
na
studencko-doktorancką konferencję

Problemy z prowincją – nie  tylko literackie

10:00 Otwarcie konferencji

Dr Remigiusz Ciesielski – Wykład inauguracyjny
Dziekan Wydziału Nauk Społecznych UAM

I.    Między „małą ojczyzną” a prowincją – pytania o polskość

1)    Iryna Blotskaya, Polska w oczach polskiej prowincji. Narodny albom Michała Aniempadystaua i Lawona Wolskiego.
2)    Mateusz Fafiński, Od kościoła do targu. Wschodniopruska mała ojczyzna w „Dzieciach Jerominów” Ernsta Wiecherta.
dyskusja

12:30- 14:00.

II.    Prowincjonalna Europa Środkowa?

1) Bartosz Kozdęba, Europa Środkowa – prowincja świata.
2) Tomasz Ewertowski, Demitologizacja czy remitologizacja Europy Środkowej? Stasiuk i Andruchowycz na prowincji.
3) Anna Kołos, Konstrukcja tożsamości „Wschodu” w dramatach Andrzeja Stasiuka i Doroty Masłowskiej.
dyskusja

15:30-17:00

III.    Polskie prowincje

1)    Zuzanna Konarska, Miasto na kresach Kresów – Ivano Frankivsk revera Stanisławów.
2)    Lucyna Bąk, Prowincje w polskiej prozie feministycznej ostatnich kilku lat.
3)    Tomasz Umerle, „Piastowskie relikwie”, o autobusowych motywach w prozie polskiej po 1989 r.
dyskusja

17:30-19:00

IV       Prowincje egzystencji

1)    Natalia Drozdowicz, Centrum poza prowincją?  O „Strefie cyrkowej” Jáchyma Topola.
2)    Katarzyna Wojtkowiak, Jeszcze mniejsza ojczyzna – „Człowiek, który śpi” Georgesa Pereca jako przykład prowincji wewnętrznej.
3)    Dawid Nowacki, Szaleństwo na prowincji.
dyskusja

Zapraszamy – sala 324

Reklamy

Kwiecień 5, 2009

Konferencja 2009: „Polskie prowincje – problemy nie tylko literackie”.

Zapraszamy na sesję studencko-doktorancką, poświęconą zagadnieniu prowincji. Interesują nas przede wszystkim interpretacje literackich jej obrazów oraz ich kulturowe uwikłania. Chcemy podjąć próbę dyskusji zarówno nad „Polską jako prowincją” jak i „polskimi prowincjami”.

Zostaną poruszone między innymi następujące problemy:
1) Dyskurs kresowy (np. przemiany w perspektywie historycznej, współczesne realizacje „mitu kresowego”).
2) Perspektywa postkolonialna (np. kwestia redefinicji pojęcia prowincjonalności, współczesne kreacje „mitu środkowoeuropejskiego).
3) Prowincja a kultura i społeczeństwo PRL-u.
4) Przedstawienia prowincji w literaturze polskiej po 1989 roku (np. bohater prowincjonalny, prowincja widziana z perspektywy centrum).
5) Kwestia „tożsamości” prowincjonalnej (rodzaj „ograniczenia” czy szansa na „bycie innym”?).

Sesja odbędzie się 23 kwietnia (czwartek) 2009r. w Instytucie Filologii Polskiej UAM. Rozpocznie się o godzinie 10:00 i potrwa do wieczora. W najbliższym czasie opublikujemy plan konferencji.

Kwiecień 4, 2009

Witamy na stronie

Filed under: my — kolopolonistowuam @ 3:23 pm
Tags: , , ,

Witamy na blogu Koła Polonistów, działającego przy Instytucie Filologii Polskiej UAM.

Koło jest studencko-doktoranckim kołem naukowym i jako koło o takiej strukturze zajmuje się aktywnością nakierowaną tak na studentów,  jak i doktorantów. 

Jako jedyne na naszym wydziale nie ma ściśle sprecyzowanej dziedziny działania, co oznacza, że jest otwarte na zainteresowania uczestników – dając im możliwość rozwoju tychże, o ile tylko mają związek z szeroko rozumianą kulturą. To sprawia, że w naszym Kole znajdują miejsce nie tylko poloniści sensu stricto, ale ludzie zainteresowani szeroko pojętą humanistyką (choć oczywiście – ze względu na miejsce usytuowania – mile widziane jest problemowe nawiązywanie do rzeczy związanych z kierunkiem kształcenia Wydziału).

Opiekunka Koła: dr Beata Przymuszała

Przewodnicząca Koła: Marta Gąsowska
W roku akademickim 2008/2009
obowiązki przewodniczącego pełni:  Katarzyna Wojtkowiak

Sekretarz: Grzegorz Pertek

Kontakt: kolopolonistowuam@gmail.com

Blog na WordPress.com.